ZDRAVÁ ŠKOLA

V našom Školskom vzdelávacom programe presadzujeme ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL pod heslom "Najväčšou silou na svete je láska, k láske patrí úsmev a výchova dieťaťa s láskou a úsmevom je najušľachtilejšia vec na svete".