Zápis na budúci školský rok 2018-2019 prebiehal od 30.4.2018 do 11.5.2018.

 
Do našej MŠ bolo prijatých 33 detí od troch rokov. 
Ostatné boli prijaté na MŠ Mládeže 11.
Deti mladšie ako 3 roky - narodené v r. 2016 neboli prijaté z dôvodu nedostatku kapacít.

Kritéria k príjmaniu detí do MŠ

 

Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

Deti, ktoré dovŕšili tretí rok veku

Deti, ktorých bydlisko je v časti Juh 5 a Juh 6

Deti, ktorých súrodenci navštevujú MŠ a ZŠ

Deti mladšie ako tri roky, pokiaľ to dovolí kapacita MŠ

 

Informácie na tel. č.:  052/7731251, 0910890469