Zápis na budúci školský rok 2018-2019 bude od 30.4.2018 do 31.5.2018.

Na prijímanie detí nie je vytvorený žiadny poradovník, deti sa prijímajú od najstaršieho po najmladšie.

Prihlášky je potrebné doniesť až v čase zápisu (Prihláška do MŠ)

 

Kritéria k príjmaniu detí do MŠ

 

Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

Deti, ktoré dovŕšili tretí rok veku

Deti, ktorých bydlisko je v časti Juh 5 a Juh 6

Deti, ktorých súrodenci navštevujú MŠ a ZŠ

Deti mladšie ako tri roky, pokiaľ to dovolí kapacita MŠ

 

Informácie na tel. č.:  052/7731251, 0910890469