PREDSTAVUJE SA TRIEDA MEDVEDÍKOV

 

V triede na nás druhé mamy ,

každučký deň tešia sa,

Svoje srdce všetkým dávajú,

O nás deti sa starajú,

Počúvame, poslúchame,

Druhé mamy rady máme.

 

V triede medvedíkov sa o nás starajú pani učiteľka Livka  a Ivka. O poriadok v našej triede sa stará teta Rika a chutné jedlo nám pripravuje teta Mirka.

V školskom roku 2016/2017 chodí 23 detí z toho 10 dievčat a 13 chlapcov. Sú to deti 3-4 ročné. Do našej triedy zavítalo po prvý krát 7 nových kamarátov  a ostatní už v minulom školskom roku navštevovali našu triedu.

Deň začíname hrami podľa voľby detí, a aby sme boli zdraví, každé ráno, cvičenie to spraví.

Aj spievame, tancujeme, s rúčkami my pracujeme, počítame,  rozmýšľame, hlavičky si namáhame. Poobede sa pohráme , na rodičov čakáme.

Našu škôlku radi máme, každý deň sa s úsmevom do nej radi vraciame .

FOTOGALÉRIA