PREDSTAVUJE SA TRIEDA LIENOK

 

Do triedy „Lienok“ chodíme my 2- 3 ročné deti. Je nás v triede 20 z toho 9 chlapcov a 11 dievčat. Každé ráno chodíme do veľkého domčeka, ktorý má 5 tried. Každá trieda sa volá podľa  zvieratiek. My 2- 3 ročné deti, sa voláme trieda  „Lienok“. Do škôlky sme prišli z domáceho prostredia od mamky a od ocka, preto adaptácia na školské prostredie nám trvala dlhšie, ale teraz už môžeme povedať že do škôlky chodíme veľmi radi.

 

V škôlke na nás čakajú pani učiteľka Milka a Janka, ktoré nás učia spievať, kresliť, cvičiť, tancovať a veľa iných aktivít. Deti sa veľmi radi  hrajú v zriadených kútikoch, kde ich pravidelne obnovujeme a učíme ich po skončení hier vedieť za sebou poupratovať, ale ešte nám to nejde tak dôkladne a preto nám musí pomáhať naša teta upratovačka Anička. Celý deň sme v škôlke lebo naše mamičky chodia do práce a preto sa v škôlke učíme aj správne stolovať a o tie všetky dobroty, ktoré v škôlke máme sa nám stará teta kuchárka Vierka a Aďka. A preto v našej škôlke je veľmi dobré a každé ráno sa tešíme a spievame piesne o čarovnej škôlke.

FOTOGALÉRIA