SPOLUPRÁCA SO ZŠ TAJOVSKÉ HO 2017-2018

Naša Materská škola je súčasťou Základnej školy s MŠ Tajovského. Spolupracujeme navzájom a tým vytvárame predškolákom bezproblémový vstup do našej Základnej školy.

 

 

ZIMNÁ OLYMPIÁDA

V posledný februárový týždeň sa uskutočnila ďalšia vydarená akcia, ako súčasť pravidelnej spolupráce našej MŠ so ZŠ. Tentoraz naši predškoláci navštívili školský dvor a stretli sa s tunajšími prvákmi na Zimnej olympiáde. Žiaľ, počasie nevystihovalo názov „zimná“, sneh sa nám cez jarné prázdniny úplne stratil, ale nikomu to neubralo z chuti zasúťažiť si a zmerať si vzájomne sily. A veru, zasúťažili sme si dosýta. ....viac tu

CVIČENIE SO ŠKOLÁKMI V TELOCVIČNI ZŠ

Vo štvrtok 29.11.2018 si predškoláci z tried Zajkovia a Kuriatka vyskúšali, ako sa cvičí v ozajstnej škole. Vystrojení v športových úboroch a teniskách sme vstúpili do veľkej telocvične a tam nás už čakali druháci spolu s pani učiteľkou Bohunčákovou. Hodina Telesnej výchovy sa pre žiakov práve začala, a tak sme sa hneď pustili do toho, kvôli čomu sme prišli. 

Druháci nám ukázali vzorový nástup a ....viac tu

CVIČENIE SO ŠKOLÁKMI

Vo štvrtok 27.9.2018 sa predškoláci z MŠ Tajovského a MŠ Mládeže zúčastnili Cvičenia v prírode so školákmi, športového predpoludnia  v rámci spolupráce ZŠ Tajovského s MŠ. Počasie nám prialo a tak sme si všetci, predškoláci i prváci, s chuťou zasúťažili a zašportovali. Pani učiteľky zo ZŠ pre nás pripravili ....viac tu

HODINA S TABLETOM

Vo štvrtok 18. 10. sa predškoláci z triedy Zajkov a Kuriatok prišli pozrieť ako to vyzerá v takej ozajstnej škole a vyskúšali si nielen to, ako sa sedí v školských laviciach, ale aj to, ako sa učí v triede vybavenej tabletmi. A veru, mnohí boli veľmi prekvapení, že tablety nie sú len na hranie hier a pozeranie rozprávok. V úvode sme si všetci pozreli poučnú rozprávku zo seriálu Pa a Pi a potom spolu s pani učiteľkami zo školy a za pomoci štvrtákov sme sa hravou formou naučili programovať malú  .... viac tu