ZIMNÁ OLYMPIÁDA

 

V stredu 15. 2. 2017 sa na ihrisku ZŠ s MŠ Tajovského Poprad stretli žiaci  2. ročníka ZŠ  Tajovského pod vedením  p. uč. Bohunčákovej   a 5-6 ročné deti zo 4. triedy MŠ Tajovského pod vedením p. uč. Kulčárovej. Na spoločnej zimnej akcii pod názvom " zimná športová olympiáda", ktorá sa uskutočnila v rámci spolupráce ZŠ s MŠ, sa deti vzájomne spoznali a spoločne si zašportovali. Súťažili v podliezaní   " živého " tunela, v zmiešaných družstvách školákov s predškolákmi  si merali sily v behu s bobami, s nahadzovaním a vysýpaním snehu, v slalomovom behu v trojiciach, v skákaní v snehu okolo méty so záťažou a pod. Deti MŠ za snahu a účasť boli p. učiteľkou ZŠ odmenené pamätnými medailami.

Zimná olympiáda