SPOLUPRÁCA SO ZŠ TAJOVSKÉHO 2016-2017

Naša Materská škola je súčasťou Základnej školy s MŠ Tajovského. Spolupracujeme navzájom a tým vytvárame predškolákom bezproblémový vstup do našej Základnej školy.

OBED V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

My, škôlkári máme veľmi radi prekvapenia. Veľmi nás potešil a prekvapil obed vo Veľkej škole. Krásna jedáleň nás čakala 11. mája. Stali sa z nás na chvíľu školáci, ktorí si sami prestreli ..... viac tu

 

 

ZIMNÁ OLYMPIÁDA

V stredu 15. 2. 2017 sa na ihrisku ZŠ s MŠ Tajovského Poprad stretli žiaci  2. ročníka ZŠ  Tajovského pod vedením  p. uč. Bohunčákovej   a 5-6 ročné deti zo 4. triedy MŠ Tajovského .... viac tu

ZDOBENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA V ZŠ

V tomto krásnom predvianočnom období sa všetky deti tešia na vianočný stromček. Aj deti našej MŠ, z triedy Zajkov a Kuriatok, spolu so žiakmi ZŠ prejavili svoju kreativitu a vyzdobili stromček v ZŠ. .... viac tu

KURIATKA CVIČILI V ZŠ

„V zdravom tele, zdravý duch!“ – heslo, ktoré je nám všetkým veľmi známe.

A keďže nie sme žiadne bábovky, tak sa ho aj držíme. Naši školáci nás pozvali na hodinu telesnej výchovy. ...viac tu

PROGRAMOVANIE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

  

Predškoláci  z triedy zajkov a kuriatok navštívili počítačovú učebňu v základnej škole. Pani učiteľky pripravili druhákov, aby hravou formou naučili programovať našich škôlkárov ....viac tu

ŠPORTOVO-ZÁBAVNÉ DOPOLUDNIE

V piatok 16.9.2016 sa v rámci spolupráce so ZŠ deti z triedy Zajkov a Kuriatok stretli na školskom dvore s prvákmi. Spoločne si zašportovali, zabavili a občerstvili....viac tu