Programovanie v základnej škole
Predškoláci  z triedy Zajkov a Kuriatok navštívili počítačovú učebňu v našej základnej škole. Pani učiteľky spolu so svojimi pomocníkmi z tretieho ročníka hravou formou naučili našich škôlkarov programovať. V úvode si všetci pozreli poučnú rozprávku zo seriálu Pa a Pi a potom už z tabletami v rukách za pomoci programu Scratch vytvárali svoje mačičky Pa a Pi, vyfarbovali ich, menili krajinu v ktorej žijú a spoločne s nimi ňou putovali. S pomocou ich tretiackych „učiteľov“ všetky úlohy zvládli na jednotku a všetci odišli s malou odmenou a pekným zážitkom. Už teraz sa všetci tešia na ďalšie zaujímavé aktivity v škole.

Programovanie v ZŠ