SPOLUPRÁCA SO ZŠ TAJOVSKÉHO 2017-2018

Naša Materská škola je súčasťou Základnej školy s MŠ Tajovského. Spolupracujeme navzájom a tým vytvárame predškolákom bezproblémový vstup do našej Základnej školy.

 

ZIMNÁ OLYMPIJSKÉ HRY V ŠKOLE

V pondelok 12.2.2017 sa predškoláci zúčastnili detských Zimných olympijských hier v rámci spolupráce ZŠ Tajovského s našou MŠ. Počasie nám prialo a tak zimné hry mohli byť naozaj zimné, so všetkým čo k tomu patrí – so snehom, mrazom a šantením dosýta. Predtým sme si ale zmerali sily s prvákmi v troch súťažných disciplínach. Precvičili sme si rýchlosť, obratnosť....viac tu

CVIČENIE V ZŠ

V piatok 24.11. sa predškoláci zúčastnili hodiny Telesnej výchovy s druhákmi v našej ZŠ. V ozajstnej školskej šatni sme sa prezliekli do cvičebných úborov a potom sme si vo veľkej telocvični vyskúšali, ako sa cvičí v škole. Po veselej rozcvičke sme sa rozdelili do družstiev a spoločne so žiakmi sme sa precvičili v hádzaní lopty, lezení po rebrinách, behu medzi kužeľmi, skákaní ....viac tu

TÝŽDEŇ PROGRAMOVANIA V ZŠ

Predškoláci  z triedy Zajkov a Kuriatok navštívili počítačovú učebňu v našej základnej škole. Pani učiteľky spolu so svojimi pomocníkmi z tretieho ročníka hravou formou naučili našich škôlkarov programovať. V úvode si všetci pozreli poučnú rozprávku ....viac tu

CVIČENIE V PRÍRODE - PREDŠKOLÁCI V ZŠ

V piatok 29.9.2017 sa naši predškoláci zúčastnili Cvičenia v prírode, ktoré ZŠ Tajovského pripravila v spolupráci s našou MŠ a MŠ Mládeže. Počasie nám prialo, a tak sme sa športovo oblečení a súťažne naladení ráno vybrali na školský dvor základnej .... viac tu