Združenie rodičov pri MŠ Tajovského 3015/20, Poprad

Rodičovská rada šk.rok 2017/2018

 

Predseda:

PaedDr. Branislav Švec

Podpredseda:

Marek Kacviňár

Pokladník:

Tatiana Kovaľová

Zapisovateľka:

Alena Lešundáková

Revízna komisia:

Ing. Peter Šiška

Bc. Tomáš Jančík

Nataša Chúpeková

 

 

 

 

Členovia:

Bc. Monika Šimková

Mgr. Alexandra Tužáková

 

 

 

 

Trieda MOTÝLIKOV -

Bc. Tomáš Jančík

Nataša Chúpeková

Trieda ZAJKOV -

PaedDr. Branislav Švec

Trieda KURIATOK -

Marek Kacviňár

Alena Lešundáková

Trieda MEDVEDÍKOV -

Mgr. Alexandra Tužáková

Ing. Peter Šiška

Trieda LIENOK -

Bc. Monika Šimková

Tatiana Kovaľová

 

 

 

IČO: 37870254      č. Účtu: SK03 0900 0000 0004 9167 0542