Združenie rodičov pri MŠ Tajovského 3015/20, Poprad

Rodičovská rada šk.rok 2016/2017

 

 

 Predseda:                PaedDr. Branislav Švec

 Podpredseda:             Marek Kacviňár

 Pokladník:               Bc. Lucia Václavíková

 Zapisovateľka:           Aleandra Tužáková

 Revízna komisia:         Ing. Peter Šiška

                          Bc. Katarína Hurčalová

                          Nataša Chúpeková

 

  Členovia:                Alena Lešundáková 

                          Monika Šimková

                                                        Tomáš Jančík

                                                       

 Trieda MOTÝLIKOV -       PaedDr. Branislav Švec

                          Bc. Lucia Václavíková

                          Alexandra Tužáková

 Trieda ZAJKOV -          Monika Šimková

 Trieda MEDVEDÍKOV -      Marek Kacviňár

                                                        Nataša Chúpeková

 Trieda KURIATOK -        Bc. Katarína Hurčalová

                          Alena Lešundáková

 Trieda LIENOK -          Tomáš Jančík

 

IČO: 37870254      č. Účtu: SK03 0900 0000 0004 9167 0542