Zmena výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ

10.01.2018 19:40
Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č.7/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ sa mení jeho výška od 1. februára 2018
 
pri deťoch do 3 rokov z 50,- na 60,-€
 
a pri deťoch  od 3 do 5 rokov z 15,- na 18,-€ mesačne.
 
Z tohto dôvodu prosím všetkých rodičov, aby si včas upravili trvalý príkaz na platbu školného v mesiaci február.