ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY TAJOVSKÉHO

08.04.2019 12:41

bude prebiehať od 29. apríla do 31.mája 2019

 

Ťažiskové obdobie zápisu bude od 29.4.2019 do 10.5.2019

 

Naša MŠ poskytuje variabilnú starostlivosť pre deti od 3 do 6 rokov:

·       Škola zameraná na zdravý životný štýl – HRAVO - ZDRAVO

·       Zážitkové učenie

·       Hravá angličtina

·       Hejneho matematika hravou formou

·       Popoludnia s rodičmi

·       Diskusné kluby

·       Zaujímavé akcie pre deti a rodičov v prírode

·       Športové a súťaživé hry

·       Plavecký výcvik

·       Lyžiarsky výcvik

·       Korčuľovanie detí na zimnom štadióne

·       Možnosť výberu krúžkov

 

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ si vyzdvihnite v materskej škole u zástupkyne riaditeľky ZŠ s MŠ, alebo stiahnete  na www.mstajovskeho.sk a po vyplnení a potvrdení detskou lekárkou o zdravotnom stave dieťaťa doručte späť do MŠ

 

Kritéria k príjmaniu detí do MŠ

1.  Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou školskou dochádzkou

2.  Deti, ktorých bydlisko je v časti Juh 5 a Juh 6 (obvod ZŠ Tajovského)

3.  Deti, ktorých súrodenci navštevujú MŠ a ZŠ

4.  Ostatné deti pokiaľ to dovolí kapacita MŠ

 

Informácie na tel. č.: 0910890469