Talentové skúšky ZUŠ

10.05.2018 08:50
RODIČIA POZOR!
Dávame do pozornosti talentové skúšky do ZUŠ Štefánikova, v dňoch 7.-11.mája 2018 a 11.- 15. júna 2018 v Dome kultúry. Taktiež si Vás dovoľujeme upozorniť, že na našej škole ZŠ s MŠ Tajovského je elokované pracovisko ZUŠ Štefánikova konkrétne hudobný, tanečný a výtvarný odbor. Ak máte záujem, aby dieťa navštevovalo odbor na našej škole, nahláste to priamo na talentových skúškach.
Sme aj na Facebooku