ŠKOLA V PRÍRODE - ZRUŠENÁ

15.01.2019 22:49

Z dôvodu nízkeho záujmu o školu v prírode sa táto aktivita MŠ ruší.

Finančné prostriedky, ktoré rodičia už uhradili, budú rodičom vrátené.