PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

09.04.2019 01:00

Vážení rodičia!

                                                         

Počas LETNÝCH PRÁZDNIN

bude prevádzka v našej materskej škole

v mesiaci AUGUST

 

V mesiaci júl bude pre deti náhradná MŠ

Mládeže 5