LETNÉ PRÁZDNINY

13.03.2018 13:02
Vážení rodičia!
                                                      
Počas LETNÝCH  PRÁZDNIN
bude prevádzka v našej materskej škole
v mesiaci JÚL
 
V mesiaci august bude pre deti náhradná MŠ
Mládeže 5