Kontakt

 

Základná škola s materskou školou

Tajovského 2764/17, 05801 Poprad

PaedDr. Renáta Vlčková – riaditeľka

t.č. 052 7893221

Web: www.zstajovskehopp.edupage.org

Email: zs.taj.pp@gmail.com

 


 

Materská škola pri ZŠ

Tajovského 3015/20, Poprad

Eva Hešová – zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

t. č.    0910 890469

email:  mstajovskeho@gmail.com

 

Kontaktujte nás