Kolektív

Riaditeľka ZŠ s MŠ:

PaedDr. Renáta Vlčková

Zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ pre MŠ

Eva Hešová

Vedúca školskej jedálne:

Bc. Sylvia Lešková

  Konzultačné hodiny: 7,00 do 15,30 v budove ZŠ

 

Učiteľky:

 Trieda Zajkov:

Bc. Milena Krasová MBA

Bc. Katarína Hurčalová

 Trieda Lienok: 

Iveta Hutková

Slávka Žoldáková

 Trieda Medvedíkov:

Ivana Hamráková

Lívia Kaňová

 Trieda Kuriatok:

Danka Kecskésová

Darina Fogtová

 Trieda Motýlikov: 

Ľudmila Angelovičová

Eva Hešová

  Upratovačky:

Ing. Frederika Slávkovská

Anna Sijártová

Lucia Jureková

  Údržbár: 

Štefan Tomka