Kolektív
Riaditeľka ZŠ s MŠ:
PaedDr. Renáta Vlčková
Zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ pre MŠ
Eva Hešová
Vedúca školskej jedálne:
Bc. Sylvia Lešková
 
  Konzultačné hodiny: 7,00 do 15,30 v budove ZŠ
 
Učiteľky:
  Trieda Zajkov:
Bc. Milena Krasová MBA
Bc. Katarína Hurčalová
 Trieda Lienok: 
Iveta Hutková
Slávka Žoldáková
 Trieda Medvedíkov:
Ivana Hamráková
Lívia Kaňová
 Trieda Kuriatok:
Danka Kecskésová
Darina Fogtová
 Trieda Motýlikov: 
Ľudmila Angelovičová
Eva Hešová
 
 
  Upratovačky:
Ing. Frederika Slávkovská
Anna Sijártová
Lucia Jureková
  Údržbár:  
Štefan Tomka