Výtvarná súťaž – Veď aj ja som záchranár

Naša MŠ sa v novembri zapojila do okresného kola výtvarnej súťaže „Veď aj ja som záchranár“. Gestorom tejto súťaže bol Odbor krízového riadenia pri Okresnom úrade v Poprade a bola určená pre deti materských škôl, základných škôl a špeciálnych škôl.

Úlohou detí, ktoré sa zapojili bolo ľubovoľným umeleckým štýlom znázorniť prácu záchranárov – hasičov, zdravotníkov, polície. V našej kategórii sa do súťaže zapojili deti z triedy Kuriatok (Danielka Lešundáková, Anička Novýsedláková, Janka Kacviňárová, Matúško Body, Alanko Bodák a Jakubko Pitorák) a z triedy Zajkov (Paulínka Arce Riverová, Tamarka Galliková a Livka Ganzová).

Dňa 30.11. sa konalo slávnostné vyhodnotenie spojené s vernisážou diel v priestoroch Hotela Tatra v Poprade, a my sme s veľkou radosťou prijali verdikt poroty, ktorá udelila víťazné miesto nášmu predškolákovi, Matúškovi Bodymu. Ten si za prvé miesto odniesol diplom a vecné ceny. Samozrejme, Matúškovi budeme silno držať palce, aby sa rovnako úspešne umiestnil aj na krajskom kole tejto súťaže.

Výtvarná súťaž