Opekačka s ujom Ľubom

Hneď druhý týždeň školského roka sme v našej škôlke pripravili diskotéku pre deti spojenú s opekačkou. To preto, aby sme sa všetci stretli na našom školskom dvore, aby sme sa zoznámili a spolu sa, ako jedna veľká rodina, zabavili. Najprv nám do tanca a do skoku zahral Ujo Ľubo, resp. Ujo Ľubo Junior. A netancovali len deti. Nik nemohol stáť ako soľný stĺp, každý sa musel zapojiť, aj dedkovia a babky, aj ockovia a mamky, aj pani učiteľky. A keď sme sa do sýtosti vyšantili, spolu s rodičmi a starými rodičmi sme si opiekli špekáčiky, klobásky a slaninku. Dokonca niektorí aj chlebík a cibuľu. Opekačkou voňal celý školský dvor a veru, mnohým z nás sa nechcelo ísť domov... Bola to vydarená akcia, z ktorej nielen deti, ale i rodičia odchádzali bohatší o nových známych a kamarátov...

Ujo Ľubo