Deti, ktoré majú radi prírodu sa stretli v materskej škole Mládeže 2, aby si upevnili poznatky o prírode a jej ochrane. Súťaže pod názvom "S prírodou som kamarát" sa zúčastnilo 8 materských škôl z mesta Poprad. Našu MŠ reprezentovali deti z triedy Kuriatok v zložení Janka Kacviňarová, Anička Novýsedláková a Jakubko Pitorák. Všetky úlohy zvládli úspešne. Súťažou ich sprevádzala teta z Tanapu, porozprávala im aj o svojej práci, ochranárskych aktivitách a ukázala im krásnu triedu, kde videli faunu a flóru našich Vysokých Tatier. Bola to veľmi vydarená akcia a určite v účastníkoch prebudila enviromentálne cítenie. 

Tešíme sa na budúci ročník.

 

S prírodou som kamarát