Každoročne sa v našej MŠ stretávame s rodičmi na jesennej tvorivej dielni. Jeseň je ročným obdobím, kedy zbierame úrodu v našich záhradkách. A práve ovocie a zelenina nám poslúžili ako materiál na výrobu rôznych panáčikov, postavičiek, zvieratiek atď.

V každej triede sa tvorilo, hľadali sa inšpirácie, materiál a chuť prispieť niečím k spoločnému dielu- VÝSTAVKA  VÝTVOROV Z OVOCIA A ZELENINY.

Výstavka bola na spojovacej chodbe a pred ochutnávkou si ju každý mohol detailne poprezerať. Tak ako každý rok aj tohto roku mala veľký úspech, deti spolu s rodičmi hľadali tie svoje výtvory na reprezentačnom stole, ktorý zaranžovali pani učiteľky do jednotného celku.

Všetkým, ktorí prispeli ďakujeme a tešíme sa na budúci rok.

 

Ovocníčkovia v MŠ