Uprostred minulého týždňa sme u nás v triede Zajkov privítali veľmi zaujímavú a netradičnú návštevu. Nemuseli sme merať cestu do centra, aby sme navštívili Legovňu, teta Lucka z Legovne prišla medzi nás. A priniesla si so sebou všetko, čo sme potrebovali na to, aby sme sa zahrali na malých konštruktérov, precvičili si prsty a najmä hlavičky. A že to bola zároveň aj veľká zábava, o tom svedčia naše usmiate tváre. Všetkým sa nám úspešne podarilo splniť zadané úlohy a naše výtvory postavené podľa návodov sme hrdo vystavili na výstavke. Veru, učenie môže byť naozaj hrou a veľkou zábavou. 

Preto ďakujeme tete Lucke z Legovne že prišla medzi nás, umožnila nám naučiť sa niečo nové a obohatila nás o zážitky, ktoré bežne v škôlke nemáme.

 

Legovňa v triede Zajkov