V triede KURIATOK je zapísaných 25 detí, z toho je 9 dievčat  a 16 chlapcov.

Všetci sme už predškoláci a veľmi sa tešíme na zápis do Základnej školy, na ktorý sa denne pripravujeme. Cvičíme si jazýčky, učíme sa básne, piesne, hráme sa hry. Staráme sa o svoje telo. Denne cvičíme, chodíme do prírody. Svoje hlavičky si trénujeme na interaktívnej tabuli, hráme sa na počítači, programujeme Včielku bee-bot, konštruujeme z Lega. Časopis Včielka nám pomáha, aby sme vedeli pracovať samostatne, veď už sme najstarší v našej Materskej škole. Poznávame aj anglický jazyk. Tešíme sa na korčulovanie, lyžovačku, plavecký výcvik a školu v prírode. Pani učiteľky Danka a Darinka strážia, aby sme boli dobre pripravení na zápis do ZŠ, to je pre nás prioritou.

O poriadok sa nám stará teta Hanka, ak niekedy zabudneme nejakú tú hračku odložiť, alebo pri vystrihovaní a maľovaní sa  nám stane malá nehoda.

Dobroty z kuchyne nám rozdáva teta Aďka. Teší sa, že toľko dupľujeme, veď naši chlapci sú dobrí jedáci.

 

Kuriatka