Hurá je to tu!!! Aj do našej škôlky opäť prišiel detský karneval. Bol to, ako sa patrí, veľký sviatok a všetci, deti, pani učiteľky i pani upratovačky sa na neho pripravili ako sa patrí. Tohto roku sme medzi sebou na karnevale privítali aj uja Ľuba a ten sa postaral o poriadnu zábavu. Všetci sme sa do sýtosti vytancovali a vyjašili. Víly a princezné nehľadeli na bontón a na to, že sa im v tanci dvíhajú sukne. Rytieri, spidermani aj batmani na chvíľu odložili svoje zbrane, požiarnici zobrali do tanca lienky, a medvedíky sa krútili s včielkami. 

A ak si niekto nestihol všimnúť, kto všetko na náš karneval zavítal, mohol si každú masku dobre poprezerať v promenáde masiek. A keď sa zábava skončila, rozlúčili sme sa s ujom Ľubom a pobrali sa každý do svojej triedy na malú hostinku. Lebo každá mamka čosi chutné na túto našu fašiangovú veselicu prichystala. A tak naša zábava mala aj zlatý klinec. A na tom klinci bol zvonec, a karnevalu bol šťastný koniec...

 

Karneval