Od októbra do januára predškoláci z triedy kuriatok každý utorok chodievali do CVČ, kde ich čakala s úsmevom na tvári teta Hanka Koperniechová, ktorá viedla záujmový krúžok Relaxačné rozprávky. Deti sa veľmi na tieto stretnutia tešili.

Cvičili v priestoroch, ktoré sú na tento účel vybavené moderným telocvičným náradím a náčiním. Atraktívne bolo cvičenie na trampolínach, balančných tanieroch, cvičili s relaxačnými loptami, kruhmi...atď. Vyskúšali si masážny stroj, bežecný trenažér. Najradšej mali relaxáciu s krásnymi rozprávkovými príbehmi. Cvičenie s hudbou, navyše v prostredí telocvične, bolo pre deti veľmi zaujímavé.

Môžeme len veriť, že sa nám podarí zriadiť takúto krásnu, dobre vybavenú telocvičňu moderným náradím a náčiním aj v našej materskej škole.

Aj touto pohybovou aktivitou sme u detí rozvíjali kladný vzťah k pohybu a pohybovým aktivitám. 

Cvičenie v CVČ