Na stredu 15.mája sme už po druhý raz pozvali do našej MŠ predškolákov z celého Popradu, aby sa zúčastnili súťaže Bystrá hlavička. Táto súťaž je zameraná na matematiku a účasť 3-členných tímov predškolákov z 12 materských škôl svedčí o tom, že šikovných a bystrých hlavičiek je v našom meste naozaj veľa. A takýto záujem nás samozrejme veľmi teší.

Keďže počasie je niekedy nevyspytateľné, a od rána nám pršalo, súťaž sa uskutočnila v telocvični našej ZŠ Tajovského. Namiesto svalov sa tu teda tento krát precvičovali mozgové závity a všetci sme si to poriadne užili. A presvedčili sme sa nielen o tom, že matematika je všade okolo nás, ale že môže byť i veľkou hrou a zábavou. Možno ju nájsť v kuchárskych receptoch, pri konštruovaní stavieb z kociek, porovnávaní počtu cukríkov i hľadaní najkratšej cesty na detské ihrisko.

A čo nás najviac potešilo, všetkých 12 tímov úspešne splnilo všetkých 12 úloh a tak si každý účastník mohol hrdo prevziať diplom a vecné ceny. Po skončení súťaže pre nás naše kuchárky prichystali sladký koláčik a dobrý čajík, a potom sa všetci mohli vrátiť do svojich materských škôl. S pocitom, že ich nielen výborne reprezentovali, ale sa aj dobre zabavili a zasúťažili si.

 

Bystrá hlavička