Od začiatku februára sa naši predškoláci každý utorok zúčastňujú základného plaveckého výcviku, ktorý MŠ Tajovského organizuje v spolupráci s p. trénerkou Závackou v Aquacity Poprad. Deti sa na výcvik tešili už od začiatku a mnohé z nich šantia už od prvej hodiny. No a postupne, krôčik po krôčiku prekonávajú rešpekt pred vodou aj ostatní. Po absolvovaní takmer polovice výcviku už vidieť prvé ovocie usilovného tréningu. Ak aj bol nejaký počiatočný strach a obavy, tie sa zmenili na nebojácnosť a radosť z vody. Nevidieť už žiadne slzy, nik sa nesťažuje na špliechanie od kamaráta. S našimi pomocníčkami „špagetkami“ a plávacími opaskami sa v bazéne cítime naozaj ako ryby vo vode. Už sa tešíme na ďalšie plávanie v Aquacity!!!

Plavecký výcvik