Návšteva knižnice
V stredu 8.11. sa predškoláci z našej škôlky vybrali na návštevu do knižnice. Pre mnohých z nás to bola úplne prvá takáto návšteva, a tak sme sa na toto nové dobrodružstvo veľmi tešili. Vo dverách knižnice nás srdečne privítala pani knihovníčka a voviedla nás do svojho kráľovstva. Bolo tam toľko všakovakých kníh, že by sme ich ani porátať nevedeli. Všetky do jednej však boli vzorne poukladané na policiach a v regáloch. Ani jedna kniha nebola na zemi alebo na stole len tak pohodená. Teta knihovníčka nám vysvetlila, že každá kniha má v knižnici svoje miesto, a preto keď budeme nejakú knihu hľadať, veľmi rýchlo nám  ju pomôže nájsť. Porozprávala nám aj o všakovakých pravidlách, ktoré platia nielen v tejto ale aj vo všetkých ostatných knižniciach. Potom sme sa usadili na stoličky a pani knihovníčka nám porozprávala Písmenkovú rozprávku. Počas tohto rozprávania sa niektorí z nás na tabuli pokúsili niektoré písmená z rozprávky napísať. Po rozprávke sme sa ešte porozhliadali po knižnici a pani knihovníčka nám dovolila v niektorých knihách si zalistovať a popozerať si obrázky. Veru, v knižnici sa nám tak páčilo, že sme si dokonca požičali niekoľko rozprávkových kníh, ktoré si spolu s pani učiteľkami prečítame. A potom ich samozrejme do knižnice zase vrátime.

Návšteva knižnice