Návšteva dentálnej hygieničky

Triedu zajkov navštívila pani dentálna hygienička, ktorá deti privítala a porozprávala príbeh o Dynovi. Dyno si neumýval zúbky a keď sa uvidel na fotografii bol nešťastný zo svojho úsmevu. A tak pani hygienička vyzvala deti, aby pomohli Dynovi  správnou technikou vyčistiť zúbky. Všetci mali zubné kefky a hravou formou ukážkou a básničkou si čistili zúbky zo všetkých strán. Vysvetlila slovo dentálna, čiže zubná. Ukázala správne držanie kefky, dodala ako má kefka správne vyzerať a z čoho sa skladá. Deti boli aktívne a bolo vidieť, že si všetci umývajú zúbky. Na záver deťom rozdala krásne obrázky, ktoré si môžu vymaľovať. Rozlúčili sme sa potleskom a sľúbila, že ešte príde na návštevu.

Ďakujeme

Návšteva dentálnej hygieničky