My sme malé detičky, chodíme do školičky.

Učíme sa poznať značky, pokladať pekné hračky.

Každý z nás má škôlku rád, nemusíme sa jej báť...

V triede medvedíkov sa o nás starajú pani učiteľka Livka a Ivka. O poriadok v našej triede sa stará teta Hanka a Lucka, chutné jedlo nám pripravuje teta Aďka. V školskom roku 2017/2018 chodí 22 detí z toho 12 dievčat a 10 chlapcov. Sú to deti 3-4 ročné. Do našej triedy zavítalo po prvý krát 11 nových kamarátov a ostatní už v minulom školskom roku navštevovali triedu Lienok.

Deň začíname hrami podľa voľby detí,

a aby sme boli zdraví, každé ráno, cvičenie to spraví.

Aj spievame, tancujeme, s rúčkami my pracujeme,

počítame, rozmýšľame, hlavičky si namáhame.

Poobede sa pohráme, na rodičov čakáme.

Našu škôlku radi máme,

každý deň sa s úsmevom do nej radi vraciame .

Medvedíky