Predstavujeme sa - Kuriatka

Do materskej školy krása,

22 kuriatok ponáhľa sa,

zakývajú mamičke,

veď sú ešte maličké.

Do triedy kuriatok každé ráno kráča 22 detí, z toho 9 dievčat a 13 chlapcov. Takmer polovica z tohto počtu sú budúci školáci, na jar ich čaká zápis do Základnej školy, na ktorý sa musíme dobre pripraviť. Preto spoznávame čísla, písmenká, hráme sa s matematikou, spievame piesne, recitujeme básne, tvoríme ako maliari, modelári, konštruktéri, poznávame svet, svoje telo, počúvame rozprávky, plníme úlohy v časopise Včielka, radi cvičíme, poznávame anglický jazyk, konštruujeme z lego dacta. Veľmi radi  plníme úlohy  na interaktívnej tabuli, počítači, navštevujeme kamarátov v ZŠ, kde sa nám veľmi páči. Tešíme sa na korčuľovanie, lyžovačku, plavecký výcvik a veríme, že sa môžeme tešiť aj do Školy v prírode. V druhom polroku sa tešíme na relaxačné rozprávky s tetou Hankou v CVČ. Navštevujeme aj krúžky Tvorivú dielničku a Angličtinu pre deti.

Naše pani učiteľky Danka a Darinka nás majú veľmi radi a my sa budeme snažiť byť šikovné a usilovné detičky z triedy kuriatok, aby sme im robili radosť a taktiež našim mamičkám a oteckom. S úsmevom na tvári sa tešíme na posledný rok v našej krásnej materskej škole a potom hurá do školy

Kuriatka