Zdravotnícka súťaž – „Evička nám ochorela“
Aj tento rok organizovala MŠ – Okružná, zdravotnícku súťaž – Evička nám ochorela na tému „Evičku lieči Meduška bylinkami“. Dňa 14.6. sa zúčastnili na súťaži aj naši predškoláci z triedy Zajkov. Všetci absolvovali zaujímavé stanovištia: určovali liečivé byliny,  programovali včielku Bee-Bot, ošetrovali a odniesli pacienta na nosidlách, privolali záchranku na správne číslo so správnym postupom pri oznámení, prakticky si vyskúšali so zdravotníčkami aj postup pri záchrane malého bábätka ( umelé dýchanie a stláčanie hrudníka), opisovali ľudské telo a nechýbala téma o zúbkoch.
Za aktivitu a úspešnosť ich odmenili  peknými a praktickými darčekmi napr. pexesom, zubnou pastou a kefkou, nálepkami, píšťalkou, sladkou odmenou a ťahali si „mačku vo vreci“ kde si vytiahli hračku. Deti si odniesli pekné zážitky a naša mš  získala diplom a balíček byliniek. Milo sme sa rozlúčili, občerstvili sa čajom a chutnými napečenými šiškami. Ďakujeme organizátorom a tešíme sa na ďalšie zaujímavé stretnutia. 

Evička nám ochorela