Relaxačné cvičenia v CVČ

Všetci predškoláci sa, tak ako po minulé roky, zapájajú do Záujmového krúžku Relaxačné cvičenie, ktoré naša MŠ realizuje v spolupráci s CVČ Poprad. Každý týždeň sa nám p.uč. Hanka venuje a pripravuje pre nás zaujímavú a hravú hodinku, počas ktorej si zacvičíme a zabavíme sa. A nie je to len také hocijaké cvičenie. Máme možnosť vyskúšať si čo sa stane keď skočíme na balančnú podložku, ako sa skáče na trampolíne, ako točiť kruhom okolo pása, aký je to pocit dať sa vymasírovať masážnym prístrojom, a ešte mnoho iného. Ale hlavne sa hýbeme, skáčeme, precvičujeme celé telo a niekedy aj tancujeme. A po cvičení vždy vyjdeme z telocvične so širokým úsmevom na perách. No nie je to najlepší dôkaz toho že sa nám cvičenie v CVČ s tetou Hankou naozaj veľmi páči?

Cvičenie v CVČ