Cvičenie rodičia a deti.
Každú stredu sa v našej  MŠ venujeme spoločnému cvičeniu rodičia a deti.
Cvičiť  v triede a navyše spolu s mamičkou je pre deti úžasný zážitok. Medzi dieťaťom a matkou je jedinečné puto, ktoré sa len posilňuje spoločnými aktivitami. A navyše ak sú to aktivity s dobrým úmyslom vypestovať u detí záujem o pohyb, záujem o pravidelné stretávanie sa s kamarátmi pri pohybových aktivitách , vypestovať u detí potrebu pravidelne sa venovať pohybovým aktivitám a tým pestovať svoje zdravie. Veď to je cieľom, vytvárať priestor pre zdravý pohyb. Pravidelné pohybové aktivity podporujú zdatnosť detského organizmu. A do budúcna vypestovať u detí potrebu pohybu, vypestovať kladný vzťah k pohybovým aktivitám.

Cvičenie rodičov s deťmi