V druhom polroku sa 22 detí z triedy Kuriatok zapojí do Cvičenia s relaxačnými rozprávkami v Centre voľného času pod vedením Hanky Koperniechovej. Precvičia si tam nielen svoje telo a všetky svaly, ale takisto sa naučia zaobchádzať s rôznym cvičebným náradím. A keďže tam nikdy nechýba veselá hudba, cvičenie je pestré a zaujímavé, deti si ho zakaždým užívajú. A potom z telocvične odchádzajú so širokým úsmevom na perách a ústa sa im nezastavia, kým svojej pani učiteľke všetci naraz neporozprávajú čo robili a čo nové sa naučili.  Teta Hanka jednoducho vie ako deti zaujať, zabaviť a pri tom si ani neuvedomia, že urobili aj niečo pre svoje zdravie... ☺

Cvičenie Kuriatok v CVČ