V stredu 6.6.2018 naša MŠ zorganizovala po prvý krát matematickú súťaž „Bystrá hlavička“ pre deti materských škôl v meste Poprad. Súťaže sa zúčastnilo spolu 8 materských škôl. Náš školský dvor sa tak na celé dopoludnie premenil na veľkú herňu pod holým nebom, kde si deti v 3-členných družstvách preverili svoju šikovnosť, logické myslenie, zručnosti v počítaní, priraďovaní, usporiadavaní, a pod. Na všetkých čakalo spolu 10 úloh. Každá iná, každá zaujímavá. Niektoré boli splnené hneď, pri niektorých si deti museli potrápiť hlavičky dlhšie. Ale keďže do našej škôlky zavítali len bystré deti, všetkým sa podarilo vyriešiť všetky úlohy. 
Na záver sa deti zahrali na malých pátračov a na základe indícií si každý tím našiel svoj poklad – odmenu. Táto súťaž sa tak pre všetkých zúčastnených skončila úspešne a všetci dostali pred cestou späť do svojej MŠ malé občerstvenie a tašku plnú darčekov. A s diplomami v rukách a úsmevmi na tvárach nám zamávali na rozlúčku. Už sa všetci tešíme na ďalší ročník Bystrej hlavičky. 

Bystrá hlavička