ZÁBAVNO-HUDOBNÉ DOPOLUDNIE

 

na ktorom sme sa zoznámili s hudobnou škólkou a jej hudobnými nástrojmi a hlavne s ujom Jankom Hrubovčiakom. Spoločne sme si zaspievali,zažili kopec zábavy ,ale aj naučili základné pravidlá slušného správania s používaním tých pravých slovíčok. Čarovnymi farebnými tlačítka mi sme zaçarovali pani uciteĺku Slávku na vílu, babiçku ba aj ježibabu a samozrejme museli sme ju aj späť  odčarovat. K tomu nám vyhrával hudobník Janko Hrubovčiak na svojich čarovný ch hudobných nastrojoch. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s ním.

Zábavno-hudobné dopoludnie