Dnes sme prežili, krásne dopoludnie na turistickej vychádzke. Umiestnenie našej MŠ nás láka k pohybovým aktivitám, k zdokonaľovaniu  telesných schopností a zručností. Využili sme dlhšiu vychádzku k upevneniu zdravia, aby deti nepociťovali v každodennom živote pocit únavy alebo vyčerpanie. Keď sme prišli na určené miesto, deti si rozložili deky, občerstvili sa fajnými dobrotami a opäť boli v pohybe. Deti hrali hry s loptami, skákali cez gumu, hádzali lietajúci tanier, preliezali, podliezali prekážky. Okolie ktoré máme, nám ponúka spoznať krásu prírody, pozorovali panorámu Vysokých Tatier, rozvíjali predstavivosť v určovaní tvarov na oblohe, všímali si v ohrade kravičky, pomenovali niektoré rastliny, stromy, kríky. Pre deti bol pekný zážitok, keď z neďalekej lúky prišli k ohrade kone. Deti sa veľmi potešili a začali im vymýšľať mená. Keď prišiel čas, všetci sme sa pobalili, nenechali žiaden odpad, dodržali pitný režim a príjemnou prechádzkou sme sa vrátili do našej MŠ, kde nás už čakal obedík.

 

Turistická vychádzka