Technický krúžok

TECHNIKCKÝ KÚTIK

Naša materská škola má úžasný technický kútik v triede Zajkov, s perfektným vybavením. Deti si počas výchovno-vzdelávacích aktivít utvárajú  technické zručnosti a tvorivosť. Významnú súčasť tvorí rozvíjanie elementárneho technického myslenia. Deti spoznávajú vlastnosti materiálov a učia sa využívať to, čo o materiáloch vedia. Vedieme deti, aby boli vnímavé voči prostrediu, pozorovali vlastnosti predmetov, pokusom a omylom skúšajú rôzne riešenia, tvorivo pristupovať k využívaniu dostupných materiálov a nástrojov. Deti sú skvelými majstrami, treba ich nechať tvoriť. Veľmi sa tešia z výrobkov, ktoré vytvoria. Len do toho, prajeme si skvelé nápady a šikovné rúčky.