SPOLUPRÁCA S PODTATRANSKOU KNIŽNICOU

 

Naši predškoláci navštívili   Podtatranskú knižnicu v rámci rozvíjania predčitateľskej gramotnosti. Prvé stretnutie s názvom „Spoznávam svet kníh, alebo čo mám vedieť o knihách a knižnici, kým pôjdem do školy“ viedla pani Mária Senderáková. Deti dostali informácie čo je kniha, ako sa vyrába, kto je spisovateľ, kto ilustrátor a čo je ilustrácia. Mali prečítané krátke rýmované  básničky, dávali a aj hádali hádanky. Na záver sme dostali darček. Peknú knižku s názvom „Škôlkarova ABECEDA“ spisovateľka: Eva Jamborová, ilustroval: Roman Pšenko. Veľmi zaujímavé a príjemné stretnutie.

Obsahom našich ďalších stretnutí  v knižnici bude čítanie úryvkov z kníh, rozhovor o prečítanom texte, o vlastnostiach a motivácií konania hlavných postáv s porovnaním v reálnom živote, prerozprávanie textu a spoločné odhaľovanie obsahu príbehov. Zážitkové stretnutia v knižnici pomáhajú k rozvíjaniu predčitateľskej gramotnosti našich predškolákov.

Podtatranská knižnica