Školské kolo športovej olympiády

Naši najzdatnejší športovci z každej triedy sa stretli na školskom kole športovej olympiády.

Detský trojboj- beh na 30 metrov, skok do diaľky z miesta a hod loptou obojručne boli športové disciplíny, v ktorých sa súťažilo. Po športových výkonoch boli všetci súťažiaci odmenení diplomom a medailou.

Víťazi školského kola postupujú na mestské kolo športovej olympiády na ZŠ Jarnej, ktorá bude 24. Mája o 9:30 hod.

Reprezentovať nás budú:                                                                    

Kategória: Starší chlapci   - Andrej Lešundák

         Staršie dievčatá – Anna Rejničová

         Mladší chlapci   – Adam Šimko

         Mladšie dievčatá – Sonia Fabianová

Olympiáda v MŠ