Všetci žijeme na planéte Zem. Modrá planéta, plná života, ktorej krásy sú jedinečné, je našim bohatstvom, ktoré si musíme chrániť. Rastliny, zvieratá, vzduch, voda, človek a okolo Zeme nekonečný vesmír, živá a neživá príroda to bola téma spoločného predpoludnia v našej MŠ.

V areáli znela príjemná hudba. Stretli sme sa všetci na dvore.  Na 5 stanovištiach sme si upevnili poznatky o prírode, o planéte Zem.

Poznávali stromy, kríky, rast rastlín, zdolávali prekážkovú dráhu imitovaným pohybom zvieratka, triedili zvieratká, sledovali pohyb balóna vzduchom, zahrali sa s padákom, obkresľovali štruktúru kôry, určovali pôdu, piesok, kamene- živú a neživú prírodu, hmatom určovali prírodniny.

 Na záver sme do pôdy zakopali odpadky, a o rok zistíme, čo sa v zemi rozloží a čo našej planéte najviac škodí- znečisťovanie.

 Chráňme si našu Zem- naše životné prostredie- veď aj my sme len súčasťou prírody nie jej pánom.

Slnečné predpoludnie sme ukončili hrou Keď si šťastný tlieskam rukami, po získaní krásnej medaily sme sa rozišli k chutnému obedu.

Deň Zeme

1 | 2 | 3 | 4 >>