DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL

4.november je významným dňom pre materské školy, kedy vznikla prvá detská opatrovňa na území Slovenska, v Banskej Bystrici. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Aj my sme tento deň oslavovali. Triedy Zajkov, Motýlikov a Kuriatok spoločne navštívili Arénu v Poprade, kde sa konala veľká zábavná párty s našim známym ujom Ľubom. Spoločne sme si zaspievali našu hymnu materských škôl, zatancovali a zabavili sa. Každá materská škola si pripravila aj svoje logo. Lienky a Medvedíky oslavovali vo svojich triedach, spoločne sa zabávali, tancovali a spievali.

Deň materských škôl