Bezpečne na ceste

Dňa 15.6.2017 sa uskutočnil 8. ročník dopravnej súťaže materských škôl „ Bezpečne na ceste“. Zúčastnené deti boli milo privítané a prešli k teoretickej časti súťaže, k pripraveným stanovištiam. Tie boli zamerané na oblasť dopravnej výchovy – dopravné značky, dopravné prostriedky, bezpečnosť, prvá pomoc. Po ukončení úloh bola prestávka s občerstvením. Následne sme sa presunuli k praktickej časti súťaže na dopravné ihrisko, kde deti predviedli jazdu zručnosti. Jazda na bicykli alebo kolobežke podľa svetelnej signalizácie a riadená dopravným policajtom. Všetko bolo pripravené v spolupráci záchranných zložiek - s mestskou políciou, dopravnou políciou, hasičským zborom, zdravotnou školou v Poprade. Na záver deti dostali odmeny „vodičský preukaz“, bezpečnostnú vestu a získali aj diplom. Ukončilo sa to veľkým potleskom. Ďakujeme organizátorom.

Bezpečne na ceste