Ďakujeme za vašu finančnú podporu, vďaka ktorej môžeme realizovať naše ciele a spestrovať činnosť v našej MŠ.