Tlačivo na stiahnutie ☺

Ďakujeme všetkým za Vašu finančnú podporu, vďaka ktorej môžeme realizovať naše ciele a spestrovať činnosť v našej MŠ.