Archív článkov

JARNÉ PRÁZDNINY

05.02.2019 19:46
Vážení rodičia! Počas JARNÝCH PRÁZDNIN Od 18.2.2019 do 22.2..2019 bude prevádzka v MŠ MLÁDEŽE 5 aj s našimi učiteľkami   Prosíme Vás, aby ste svoj záujem/nezáujem vyjadrili a potvrdili svojim podpisom  (v šatni tried MŠ)   Tento záujem zisťujeme z dôvodu zabezpečenia prevádzky

ŠKOLA V PRÍRODE - ZRUŠENÁ

15.01.2019 22:49
Z dôvodu nízkeho záujmu o školu v prírode sa táto aktivita MŠ ruší. Finančné prostriedky, ktoré rodičia už uhradili, budú rodičom vrátené.

OZNAN ŠKOLSKEJ JEDÁLNE PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV

19.12.2018 19:42
Vážení rodičia predškolákov, Rada by som Vás informovala, že v zmysle novely zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2019, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa dotácia na podporu...
Záznamy: 1 - 3 zo 3