APRÍL

·       pri príležitosti Dňa zeme pripraviť "EKO DEŇ"

 

MÁJ

·       zábavné dopoludnie "MAĽOVANÝ CHODNÍK"

·       zábavné dopoludnie „Záchranári medzi nami...“

·       triedne posedenia pri príležitosti "DŇA MATIEK"

·       celoškolská športová olympiáda s postupom víťazov do mestskej olympiády materských škôl mesta Poprad

 

JÚN

·       oslavy MDD so zábavno-súťažnými hrami

·       škola v prírode – podľa záujmu rodičov

·       výlet do Vlny poznania v Spišskom  Hrhove

·       výlet do ZOO

·       rozlúčka s predškolákmi odchádzajúcimi do ZŠ