MÁJ

- zábavné dopoludnie "MAĽOVANÝ CHODNÍK"

- zábavné dopoludnie „Zdravie to je poklad zlatý...“

- triedne posedenia pri príležitosti "DŇA MATIEK"

- celoškolská športová olympiáda s postupom víťazov do mestskej olympiády materských škôl mesta Poprad

 

JÚN

- oslavy MDD so zábavno-súťažnými hrami

- škola v prírode

- výlet do Vlny poznania v Sp. Hrhove

- výlet do ZOO v Sp.Novej Vsi

- rozlúčka s predškolákmi odchádzajúcimi do ZŠ