NOVEMBER

- zábavné rozprávkové dopoludnie

- Deň materských škôl

 

DECEMBER

- zábavné divadelné dopoludnie s MIKULÁŠOM

- korčuľovanie pri Aréne

- pracovno-zábavné predvianočné popoludnia s rodičmi-zdobenie perníkov                   

 

JANUÁR

- zábavné divadelné dopoludnie

- lyžiarsky výcvik

 

FEBRUÁR

- karneval s detskou diskotékou a fotografovaním masiek

- divadelné dopoludnie

- plavecký výcvik

 

MAREC

- zábavné  hudobno – rozprávkové dopoludnie

- návšteva knižnice a kníhkupectva

 

APRÍL

- pri príležitosti Dňa zeme pripraviť "EKO DEŇ"

- „Deň otvorených dverí“ pre deti a rodičov, ktorí chcú v budúcom školskom roku navštevovať MŠ

- zábavné dopoludnie „Zdravie to je poklad zlatý...“

 

MÁJ

- zábavné dopoludnie "MAĽOVANÝ CHODNÍK"

- zábavné dopoludnie „Zdravie to je poklad zlatý...“

- triedne posedenia pri príležitosti "DŇA MATIEK"

- celoškolská športová olympiáda s postupom víťazov do mestskej olympiády materských škôl mesta Poprad

 

JÚN

- oslavy MDD so zábavno-súťažnými hrami

- škola v prírode

- výlet do Vlny poznania v Sp. Hrhove

- výlet do ZOO v Sp.Novej Vsi

- rozlúčka s predškolákmi odchádzajúcimi do ZŠ