Úvod

VÁŽENÍ NÁVŠTEVNÍCI STRÁNKY, MILÍ RODIČIA

Aktuality našej školy sú na FB na adrese www.facebook.com/zstajovskehopp

Vítame Vás na našej internetovej stránke, ktorá vznikla za účelom priblížiť Vám život a dianie v našej materskej škole. Prostredníctvom Vašich a našich podnetov by sme chceli skvalitniť spoluprácu školy a rodiny, reagovať na Vaše pripomienky a v neposlednom rade zviditeľniť našu materskú školu širšiemu okruhu ľudí.

Dozviete sa na nej okrem základných informácii o chode materskej školy i to, akým spôsobom Vaše deti trávia deň, aké krúžky a aktivity  pripravujeme.

Snažíme sa deťom vytvoriť predovšetkým podnetné prostredie v ktorom sa nielen veľa naučia, ale v ktorom sa budú cítiť, čo najlepšie, aby prekonali čas odlúčenia od vás počas vašich pracovných povinností.

Veríme, že si nájdete na stránke informácie, ktoré vás zaujmú.